Národná pracovná skupina pre štruktúrovaný dialóg zasadala.

Dňa 4.4.2017 v Bratislava zasadala Národná pracovná skupina pre štruktúrovaný dialóg, ktorej súčasťou je aj Asociácia krajských rád mládeže v zastúpení Dariny Čiernikovej a Tibora Irá. Na zasadaní sa zúčastnili aj zástupcovia RMS, ZIPCEMu a IUVENTY. Na stretnutí  prebehla prezentácia súčasného stavu diania v rámci Štruktúrovaného dialógu (výstupy konferencie na Malte, program European Steering Committee for Structured Dialogue, témy ďalšieho cyklu). Diskutovalo sa o práci na implementácii „Košických odporúčaní“ V. cyklu Štruktúrovaného dialógu. RMS podala informovanie o aktivitách Rady mládeže Slovenska pri ustanovovaní „Panelu mladých“ ako konzultačného nástroja.

Ďalšie stretnutie bude 16.5.2017