Národná konferencia mládežníckych parlamentov

Asociácia krajských rád mládeže zvolala 1. národnú konferenciu mládežníckych parlamentov. 21 subjektov sa 16.-17.9.2022 stretlo v Martine, kde  si navzájom zdieľali príklady dobrej praxe, pomenovali svoje problémy  aj výzvy, ktoré stoja pre nimi. Konferencie sa zúčastnil aj nový mládežnícky delegát v OSN Michal Salíni.

 

Aktivita sa realizovala z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.