Národná burza činnosti a aktivít školských parlamentov- pozvánka

Asociácia krajských rád mládeže v spolupráci s krajskými radami mládeže pozýva členov školských parlamentov stredných škôl z celého Slovenska na burzu činnosti a aktivít školských parlamentov, ktorá je bodkou za školským rokom.

Termín: 26.06.2023 od 12:00 hod. do 27.06.2023 do 13:00 hod.

Miesto konania: Penzión Čierna Pani, Kuzmányho 24,  Martin  (penzión je blízko autobusovej a vlakovej stanice).

Prihlásiť sa je potrebné do 12.06.2023 cez tento link: Prihláška

Cieľom podujatia je zdieľanie príkladov dobrej praxe v školskej participácií a sieťovanie školských parlamentov naprieč Slovenskom.

Základné informácie:

  • Za každý školský parlament sa môžu zúčastniť 4 zástupcovia. V prípade voľných miest môžu prísť aj ďalší 2 zástupcovia, ktorým možnú účasť oznámime po uzávierke prihlasovania.
  • Skupina zástupcov školských parlamentov bude mať vytvorený priestor pre prezentáciu  fungovania, činnosti na pridelenom stanovišti príp. možnosti PPT prezentácie.
  • Ďalšie podrobnosti pošleme prihlásených zástupcom školských parlamentov.

Organizátor hradí vďaka podpore z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci dotácií v oblasti práce s mládežou  stravovanie, ubytovanie, materiály. Účastníci si hradia príp. cestovne náklady.

V prípade otázok píšte na mail: ciernikova.akram@gmail.com