Možnosť verejného pripomienkovania návrhov koncepčného dokumentu v Žaškove.

Počas podujatia Turnaj v spoločenských hrách, ktorý sa konal prvú decembrovú sobotu 2018 v obci Žaškov, sa mali možnosť všetci účastníci vyjadriť k pripravovanému dokumentu: Koncepcia práce s mládežou, ktorý pripravuje Asociácia krajských rád v spolupráci s obcou Žaškov, v rámci projektu Village youth in dialogue.

Okrem pripravených panelov, na ktoré mali možnosť napísať svoj návrh, alebo pripomienku, mali mladí možnosť diskutovať aj v skupinkách. Získali sme niekoľko návrhov a pripomienok, ktoré sme zapracovali do pripravovaného dokumentu.

Zúčastnených sme sa taktiež aj pýtali, čo je potrebné podľa nich v práci s mládežou vylepšiť, aké majú oni návrhy. Za všetky odpovede, či už ústne, alebo písomné všetkým ďakujeme.