Mladí ľudia na ceste k lektorstvu

Rada mládeže Žilinského kraja  ako vzdelávacie zariadene s akreditovaným program „Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže“ realizovala  26.-28.4.2024 1. fázu vzdelávania v Martine.

Zapojilo sa 18 účastníkov, ktorí sa venovali témam: Úvod do neformálneho vzdelávania a učenia sa-2 hod., Štýly učenia sa. Prvky a kontext školenia – 6 hod., Metódy a techniky používané pre školenia-3 hod., Stavba školenia. Organizácia a vyhodnotenie školenia -6 hod., Lektor pre rôzne formy mládežníckej participácie-3 hod., Príprava na individuálnu dištančnú prácu- 2 hod., Záver a vyhodnotenie 1 fázy akreditovaného vzdelávania.

Teraz na účastníkov čaká dištančná forma vzdelávania, počas ktorej vypracujú svoj návrh na vzdelávanie mládeže. Ďalšia fáz a na nich čaká 26.-28.5.2024.

Vzdelávanie realizovala Asociácia krajských rád mládeže.