Mládežnícky parlament Mesta Púchov na Národnej konferencií

 Hlavnou náplňou tohoto parlamentu je:

  • aktívne občianstvo a povedomie, participácia na veciach verejných,
  • úzka spolupráca s miestnou samosprávou,
  • realizácia dobrovoľníckych aktivít pre svoje okolie,
  • podávanie a vymýšľanie projektov – reagovanie na rôzne výzvy,
  • zapojenie do projektov partnerských organizácií, výmena skúseností parlamentov medzi rôznymi mestami,
  • neformálne vzdelávacie aktivity zamerané na sebarozvoj a v prospech svojho okolia,
  • tímbuildingové aktivity a zábava.

Tvorí ho 59 členov.

Viac o tomto šikovnom parlamente mladých sa dozviete v tejto PPT prezentácií tu: Mládežnícky parlament mesta Puchov

Postupne ponúkneme informácie o všetkých zapojených mládežníckych parlamentov do Národnej konferencie mládežníckych parlamentov, ktorá sa konala 16.-17.9.2022 v Martine