Mládež o problémoch v Spišských Tomášovciach

Prvé projektové stretnutie sa konalo v Základnej škole v Spišských Tomášovciach, dňa 12.10.2018. Účastníkmi stretnutia boli mladí ľudia žijúci v obci. Spolu s nimi sme hľadali odpovede na otázky, aké sú problémy v obci, prečo sa tieto problémy vyskytujú a aké majú dôsledky na život v obci. Hľadali sme, ako sa dá tráviť voľný čas v obci a vytvárali si víziu, ako by mladí ľudia radi videli obec o 10 rokov. Všetci mladí ľudia boli radi, že sa v obci začali tvoriť takéto aktivity, s radosťou túto aktivitu prijali aj učitelia v základnej škole. Pozvali sme ich na ďalšiu spoluprácu, ktorú prijali.

Výsledok 1. stretnutia Spišské Tomášovce

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue