„LÍDRI KRAJSKÝCH RÁD MLÁDEŽE“- POZVÁNKA

Pozývame na tréning „Lídri krajských rád mládeže“, ktorý sa uskutoční 22.07 – 24.07.2016, Penzión Zelený breh, Sigord pri Prešove.

Vzdelávací tréning je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií zástupcov krajských rád mládeže, potrebných  na obhajovanie a presadzovanie záujmov mládeže na krajskej úrovni.

Hľadáme 16 účastníkov, prioritne 2 z každého kraja.
Deadline na prihlasovanie: 12.07.2016

Prihlásiť sa na tréning je možné prostredníctvom tohto linku: https://goo.gl/WiHbs4

Obsahová náplň tréningu bude pozostávať z nasledujúcich tém:
– Participácia mládeže na regionálnej/krajskej úrovni
– Legislatíva o mládežníckej politike
– Mládežnícka advokácia

Tréningy vedené neformálnym vzdelávaním pre lídrov krajských rád mládeže budú realizované z dôvodu zabezpečenia kontinuity (resp. generačnej výmeny) efektívneho fungovania štruktúr zastupujúcich záujmy mládeže na úrovni samosprávnych krajov.

Viac informácii o tréningu :Lidri KRM_2016