Kritické myslenie ako základ dobrej participácie

Rozpoznanie hoaxov, hľadanie pravdy, hľadanie dôvery a úcty k človeku boli témy vzdelávania pod spoločným názvom Kritické myslenie ako základ dobrej participácie, ktoré realizovala Asociácia krajských rád mládeže  23.-25.2.2022 v Terchovej. 24 mladých ľudí z celej krajiny hľadalo, skúmalo a poznávalo, že každá “minca má vždy  dve strany” a tie je potrebné hľadať skôr, než uveríme tomu, čo nie je pravda, alebo je všetko inak.

Aktivita sa realizuje z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.