Krajský líder pre mládežnícku politiku

Pracovníci s mládežou sa 20.-21.11. 2017 stretli na vzdelávaní, ktoré bolo zamerané na prácu s mládežou v téme záujmu o veci verejné.

Hlavné témy vzdelávania: 

Princípy fungovania samosprávy, rozdelenie kompetencií samosprávy, úloha starosta/primátora, zasadania zastupiteľstva, tvorba strategických dokumentov pre mládež a motivácia mladých ľudí k participácií.

Aktivita bola realizovaná s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže