Krajskí lídri a zlepšenie kvality vzdelávania

Konferencia mladých, ktorá bola zameraná na  podporu zapojenia mladých ľudí , ktorí pôsobia v jednotlivých regiónoch. Na konferencií sa  zúčastnili krajskí lídri z regionálnych rád, z mládežníckych parlamentov a lídri z rôznych neformálnych skupín, ktorých  nominovali krajskí lídri a tiež tí, ktorí ovplyvňujú život mládeže- miestni a regionálni politici. Dôležitou súčasťou boli prednášky participácie mladých, sieťovania mladých, získavania finančných prostriedkov aj cez akreditácie na roky 2022-2029. Ďalší workshop bol zameraný na podporu lídrov krajských rád a ich činnosť- ako sieťovať, aktívne počúvať a stávať sa súčasťou regionálnej mládežníckej politiky. Konferencia  trvala 20 hodín a používali sa na nej metódy neformálneho vzdelávania. Významným prvkom konferencie bolo aktívne nadviazanie spolupráce krajských rád mládeže s ďalšími zoskupeniami v kraji. Ďalším dôležitým prvkom bolo zvyšovanie kvality vzdelávania na workshopoch a kurzoch v kraji, potreba a úroveň uplatňovania získaných kompetencií.

Termín realizácie konferencie: 4. – 6. 3. 2022 Trnava.