Koncoročné stretnutie s pracovníkmi s mládežou

V dňoch 11.14.12.2022 sa stretli pracovníci s mládežou na svojom pracovnom stretnutí zo všetkých kútov krajiny. Obsahom  vzdelávacie stretnutia bolo zhodnotenie stavu práce s mládežou v jednotlivých krajoch, prekážky a výzvy, ktoré môžu skvalitniť  prácu s mládežou na území miest, obcí aj školského prostredia. Vytvorili si plány činnosti, ktoré by chceli predložiť zodpovedným v regionálnej samospráve.