Koncepcia práce s mládežou v Sihelnom schválená zastupiteľstvom

Dňa 08.02. 2019 sa v Sihelnom konala schôdza obecného zastupiteľstva, na ktorej jeden z bodov programu bola prezentácia a hlasovanie o schválení Koncepcie práce s mládežou v obci Sihelné na roky 2019 – 2026. Po prezentácii Koncepčného dokumentu nasledovala krátka debata medzi poslancami,  ktorej záverom bolo jednohlasné schválenie dokumentu. Tento krok je prvým krokom k lepšej spolupráci medzi obcou a mládežou. Tvorcov Koncepcie práce s mládežou v obci Sihelné teraz čaká vytvorenie akčného plánu, ktorý sa opäť predloží zastupiteľstvu na schválenie.

Sihelné_Koncepcia práce s mládežou_

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue