Klub vedenia krajských rád mládeže v Terchovej

Predsedovia a výkonný pracovníci krajských rád mládeže a Asociácie krajských rád  sa 2.-3. septembra 2022 stretli na svojom rokovaní v Terchovej.

Zdieľali svoje skúsenosti z práce v regiónoch, predstavili príklady dobrej praxe. Rokovali aj o možnosti rozšírenia  radov členských organizácií o mládežnícke parlamenty aj o obsahu Národnej konferencie mládežníckych parlamentov a rád mládeže.

Okrem toho do svojich radov prijali  Nitriansku krajskú radu mládeže NIKRAM a pozastavili členstvo Rade mládeže Bratislavského kraja.

Aktivita sa realizovala z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.