Keď neziskový a štátny sektor pozerajú jedným smerom.

Krajské rady mládeže sa 6. apríla 2017 v Žiline stretli s vedením odboru mládeže Ministerstva vedy, výskumu a športu SR a vedením organizácie IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže na pracovnom rokovaní, ktorého cieľom bolo predstavenie činnosti krajských rád mládeže podľa jednotlivých  regiónov a ponúknutie dohôd o vzájomnej spolupráci, ktoré by mali priniesť posilnenie kvality práce s mládežou v jednotlivých krajoch.

Rokovanie sa nieslo vo veľmi príjemnom ovzduší vzájomného obohacovania. Vyvrcholením bolo odovzdanie podpísaných zmlúv o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠVVaŠ SR.

Fotogaléria