Focusové stretnutia s mládežou na východnom Slovensku

Vzdelávacie poukazy, ich využívanie, rôznorodosť krúžkov ale odpovede na otázky : čo by ti pomohlo, aby si bol v živote úspešný a iné boli náplňou focusových stretnutí na východe Slovenska. V 7 stretnutiach sa pracovalo spolu 120 žiakov základných a stredných škôl. Stretnutia sa realizovali v mesiaci január 2018  v MMP v Prešove aj Mládežníckom parlamente v Bardejove, na Cirkevnej základnej škole  v Bardejove, ŽŠ v Kurime, SOUe, Ľ. Podjavorinskej, Prešov. Výstupy to stretnutí poslúžia pri vyhodnocovaní prieskumu, ktorí organizácia realizuje pod názvom Vzdelávacie poukazy pri napĺňaní strategických dokumentov pre mládež. Facilitátorkou pre východný regióna bola Marianna  Potanovičová.

FOTO

Aktivity sa realizovali s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  v rámci programu Dôkazy s názvom projektu : Vzdelávacie poukazy pri napĺňaní strategických dokumentov pre mládež