Focusové stretnutia s mládežou na strednom Slovensku

Január 2018 sa na strede Slovenska niesol v aktivite focusových stretnutí so žiakmi základných a stredných škôl. Stretnutia boli zamerané na získavanie názorov žiakov na význam a používanie vzdelávacích poukazov. Žiaci spolu hľadali odpovede na nasledovné otázky.

  1. Čo ti hovorí pojem: vzdelávací poukaz?
  2. Ako ty využívaš ponuky vzdelávacieho poukazu?
  3. V akých oblastiach a témach ťa rozvíja krúžok/krúžky, ktoré navštevuješ? Keby si bol riaditeľom/ riaditeľkou na škole alebo v školskom zariadení, aké krúžky by si zaviedol, aby boli žiaci spokojní?
  4. Aké krúžky by si potreboval/a, aby si mohol rozvíjať tvoj talent a schopnosti?
  5. Okrem krúžkov čomu sa venuješ vo voľnom čase?
  6. Ak by bolo možné odovzdať vzdelávací poukaz aj mimo školského zariadenia, kde by si ho odovzdal(a)?

Počas mesiaca  sa konali focusové stretnutia na Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste, Čadci, Kráľovnej pokoja v Žiline, aj na ZŠ v Krásne nad Kysucou, CZŠ R. Zaymusa Žilina. Zúčastnilo sa ich 159 žiakov.  Facilitátorom bol Lukáš Švaňa.

FOTO

Aktivity sa realizovali s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  v rámci programu Dôkazy s názvom projektu : Vzdelávacie poukazy pri napĺňaní strategických dokumentov pre mládež