EXPERTI K TVORBE NÁVRHOV LEGISLATÍVNYCH ZMIEN V OBLASTI PARTICIPÁCIE MLÁDEŽE

Asociácie krajských rád mládeže na obsadenie pozícií expertov pracovnej skupiny k tvorbe návrhov legislatívnych zmien v oblasti participácie mládeže.

Aktivita bude realizovaná formou 3 pracovných stretnutí.Expertnú pracovnú skupinu bude tvoriť 7 expertov, odborníkov v oblasti mládežníckej politiky. Úlohou pracovnej skupiny bude diskusia o legislatívnej zmene v oblasti podpory participácie mládeže na miestnej a regionálnej úrovni.

Uzávierka prihlášok je 24. mája 2016 o 16.00 hod. na mail:presovsky@akram.sk

Viac informácii tu: Výzva AKRAM-Expertné pracovné skupiny

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.