Erasmus + v službe mládeži na Slovensku

Obraciame sa na nové vedenie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s výzvou, aby na Slovensku garantovali pokračovanie programov Erasmus + pre oblasť mládeže a športu.
Máme informáciu, že pred pár mesiacmi Európska komisia ponechala tento program Erasmus + na Slovensku s podmienkou zastabilizovania zamestnancov a vedenia IUVENTY, kde hosťuje Národná agentúra Erasmus + pre oblasť mládeže a športu.