Dôležití dospelí o mládeži v Spišských Tomašovciach

Druhé projektové stretnutie sa konalo v budove obecného úradu Spišských Tomášoviec, dňa 24.10.2018. Účastníkmi stretnutia boli dôležití dospelí žijúci v obci. Spolu s nimi sme hľadali odpovede na otázky, aké sú problémy v obci, prečo sa tieto problémy vyskytujú a aké majú dôsledky na život v obci. Hľadali sme, ako sa dá tráviť voľný čas, aké všetky možnosti majú mladí ľudia v obci a vytvárali víziu, ako si dôležití dospelí predstavujú spoluprácu s mladými ľuďmi o 10 rokov. Dôležití dospelí boli radi, že sa do obce prišlo s takouto aktivitou a tešia sa na ďalšie pracovné stretnutia.

Výstupy 2. stretnutie Spišské Tomášovce

 

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue