Cífer začal s Koncepciou pre mládež

Jednou z obcí, kde sa majú možnosť obyvatelia obce priamo zapojiť do prípravy dokumentu: Koncepcia práce s mládežou, je aj obec Cífer. Tu sa 25. januára 2019 v priestoroch obecnej knižnice zišlo niekoľko mladých, ktorí mali ako prví možnosť diskutovať o tom, na čo sú vo svojej obci hrdí, respektíve čo im chýba. O svojej obci rozprávali s veľkým oduševnením a nadšením. Ale aby nebola koncepcia pripravovaná iba na základe názoru pár mladých ľudí, našou úlohou je v analytickej fáze zistiť čo najviac nápadov a pripomienok. Preto sme v obci spustili aj internetový dotazník, kde sa majú možnosť občania vyjadriť. Veríme, že si pár minút na jeho vyplnenie nájde mnoho mladých, ktorým nie je obec ľahostajná.
V najbližších týždňoch nás čakajú stretnutia s dôležitými dospelými v obci, na ktoré sa už tešíme.

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue