Spoznali sme laureátov ocenenia sTOPa 2023

V 5. ročníku ocenenia, ktoré zviditeľňuje hodnoty aktívneho občianstva a participácie si 22. marca 2024 v Trnave prebralo ocenenie 29 osobnosti v 6 kategóriách.  Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a oceniť výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou […]

Úspešná národná konferencia mládežníckych parlamentov

Viac ako 50 mladých ľudí a ich koordinátorov sa zúčastnilo 19.-20.1.2024 v Trnave Národnej konferencie mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže. Veľa nápadov, podnetov, návrhov zaznelo počas maratónu prezentácií jednotlivých […]

14 nových lídrov školských parlamentov získalo osvedčenie

Líder školského parlamentu je názov akreditovaného vzdelávania, ktoré trvá 60 hodín. Vzdelávacím zariadením, ktoré ponúka vzdelávanie je Rada mládeže Žilinského kraja.  Vzdelávanie zvolala Asociácia krajských rád mládeže. Realizuje sa v […]

Školské parlamenty na akreditovanom vzdelávaní- 1 fáza

Asociácia krajských rád mládeže v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja je vzdelávacím zariadením, ktoré poskytuje akreditované vzdelávania: “Líder školského parlamentu” a “Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže”. Pre Asociáciu […]