Udelenie ocenení sTOPa 2021

„Pretože v dnešnej dobe je potrebné ukázať výnimočné príbehy aj preto, aby sme sa nimi mohli inšpirovať aj v iných miestach“ Oceňovanie pre tých, ktorí za sebou nechávajú výraznú stopu a ich okolie […]

Krajskí lídri a zlepšenie kvality vzdelávania

Konferencia mladých, ktorá bola zameraná na  podporu zapojenia mladých ľudí , ktorí pôsobia v jednotlivých regiónoch. Na konferencií sa  zúčastnili krajskí lídri z regionálnych rád, z mládežníckych parlamentov a lídri […]

Pozvanie na udelenie ocenení sTOPa 2021

Nominanti aj tí, čo ich nominovali sú srdečne pozvaní na udelenie ocenení sTOPa 2021. Celkovo bolo doručených v kategóriach: Aktívny mládežník 9 nominantov na ocenenie, Aktívny občan 4 nominanti, Top […]

Kritické myslenie ako základ dobrej participácie

Rozpoznanie hoaxov, hľadanie pravdy, hľadanie dôvery a úcty k človeku boli témy vzdelávania pod spoločným názvom Kritické myslenie ako základ dobrej participácie, ktoré realizovala Asociácia krajských rád mládeže  23.-25.2.2022 v […]

VÝZVA NA DORUČENIE NOMINÁCIÍ sTOPa 2021

Asociácia krajských rád – AKRAM vyzýva  všetky krajské rady mládeže pôsobiace na území Slovenska, aby do 17.02.2022 doručili nominácie v zmysle štatútu. Štatút ocenovanie sTOPa 2. ročník Ocenenia sTOPa nesie v sebe myšlienku […]