Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže

Asociácia krajských rád mládeže je jedným z partnerov projektu , ktorý rieši otázky ako môžu žiacke školské rady na základných a stredných školách fungovať lepšie tak, aby vychovávali z detí a mladých […]