Rada mládeže Banskobystrického kraja o svojich plánoch

Asociácia krajských rád na stretnutí k podpore Rady mládeže Banskobystrického kraja  12.10.2018 Projekty, ktoré krajská rada spúšťa 22.10.2018 veľký projekt ! 22.11.2018 workhop na zvýšenie zručnosti 30.11.2018 kampaň teraz idem […]

Mládežnícky delegát OSN vybratý

Asociácia krajských rád mládeže v posledných mesiacoch zabezpečovala výber mládežníckeho delegáta za Slovensko do OSN.  32 uchádzačov- mladých ľudí prejavilo záujem byť  hovorcom slovenských mladých ľudí. Nakoniec odborná komisia rozhodla. Delegátom […]

STAŇ SA ZÁSTUPCOM MLADÝCH ĽUDÍ A ROKUJ V ICH MENE V OSN !

Asociácia krajských rád mládeže Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Pozýva mladých ľudí stať sa MLÁDEŽNÍCKYM DELEGÁTOM SR v OSN Poslaním projektu, Mládežnícky […]