Burza školských parlamentov 2024

Aktívni členovia školských parlamentov z 19 stredných škôl z rôznych kútov Slovenska sa 24.-25.6.2024 stretli  2-dňovom podujatí s názvom Národná burza činnosti a aktivít školských parlamentov v Trnave.  Išlo o 2. ročník podujatia.  Program burzy bol zameraný na zdieľanie príkladov dobrej praxe fungovania parlamentov, vytvorenie priestoru na tvorbu partnerstiev medzi parlamentmi a vzájomné sieťovanie naprieč Slovenskom. Vytvoril sa priestor na predstavenie Metodiky rozvoja a udržateľnosti školských parlamentov ako cesty participácie mladých ľudí a ich uplatnenia v živote školských parlamentov. Členovia školských parlamentov mali možnosť spoznať krásu mesta a vytvoriť si spoločné zážitky, ktoré posilnia vzájomné vzťahy medzi parlamentmi.