Bohaté pracovné rokovania AKRAMu

Zástupcovia Asociácie krajských rád mládeže sa 8. júna 2017 zúčastnili pracovných stretnutí k dôležitým dokumentom týkajúcich sa skvalitnenia života mladých ľudí.

Prvé stretnutie sa venovalo návrhu k Európskemu zboru solidarity, druhé  bolo k  Akčnému plánu pre napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016-2020,  a posledné stretnutia medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže.