AKTIVIZÁCIA MLADÝCH ĽUDÍ V ŽILINSKOM KRAJI

Rada mládeže Žilinského kraja zrealizovala v roku 2015 v Žilinskom kraji 43 krátkodobých vzdelávacích aktivít pre stredoškolákov a žiakov druhého stupňa základných škôl. Zúčastnilo sa ich spolu 1 022 mladých ľudí. V rámci diskusií sa žiaci bližšie zoznámili s témami participácia a zastupiteľská demokracia. Workshopy im zároveň ponúkli návod, ako majú definovať svoje požiadavky, presadzovať ich a že je potrebné motivovať seba i svojich rovesníkov k aktívnemu životu.

Workshopy  boli realizované ako súčasť celoslovenského projektu Aktiv(iz)uj sa! vo všetkých krajoch Slovenska pod hlavičkou  Asociácie krajských rád mládeže“, informovala  Darina Čierniková, riaditeľka Kancelárie projektového riadenia Rady mládeže Žilinského kraja.