Ako vidia mladých dôležití dospelí zo Zázrivej

V obci Zázrivá sa uskutočnilo ďalšie so stretnutí v rámci projektu VYD, na ktoré boli tento krát pozvaní dôležití dospelí zo Zázrivej.

Stretnutia sa zúčastnili ako predstavitelia miestnej samosprávy, tak aj pracovníci s mládežou. V priebehu diskusie sa s nami postupne podelili o svoj názor na to, čo mladých v obci trápi ale aj ako by sa tieto problémy dali riešiť. Pevne veríme, že aj vďaka projektu Village Youth in Dialogue sa nám spoločnými silami podarí premeniť tieto nápady na skutočnosť.

Stretnutie sa uskutočnilo 27.10. 2018

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue