Ako prezentovať Koncepciu pre mládež v Sihelnom?

Obec Sihelné v mesiaci November dokončuje finálnu verziu koncepčného dokumentu. Pracovná porada prebiehala spracovaním pripomienok od odbornej konzultantky na koncepčné dokumenty. Zapracovali sme posledné úpravy v akčnom pláne. Cieľom stretnutia bola nie len finišovanie dokumentu ale aj naplánovanie prezentácie návrhu dokumentu verejnosti, ktoré bude sprievodnou aktivitou prostredníctvom  spoločenských akcií ako sú Vianočné trhy a premietanie filmu pre mladých v zrekonštruovaných priestoroch kultúrneho domu v Sihelnom.

Podujatie sa konalo 26.11.2018

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue