2016

Projekt „Aktiv(iz)uj sa!“ je zameraný na zvýšenie participácie mládeže a povedomia o aktívnom občianstve na školskej, miestnej a regionálnej úrovni.

Obdobie realizácie projektu: Január 2016 – December 2016

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.