Mladí ľudia z Komjatnej zapojení do tvorby Koncepcie mládeže obce

V obci Komjatná, ktorá má okolo 1500 obyvateľov a leží v okrese Ružomberok  sa 21. februára 2019 v priestoroch Základnej školy konalo stretnutie s mladými obyvateľmi Komjatnej. 

Počas stretnutia   mladí ľudia mali možnosť vyjadriť sa: na čo sú v obci hrdí, čo vnímajú ako problémy, ale tiež, čo by chceli v Komjatnej zmeniť. Vymenovali mnoho príležitostí, kde môžu v obci tráviť svoj voľný čas a aké majú príležitosti. S menším rozmýšľaním, ale dokázali pomenovať aj problémy, ktoré podľa nich trápia mladých v obci.

Aktivita sa realizovala v rámci aktivity VYD – Village youth in dialogue, ktorú organizuje Asociácia krajských rád mládeže s podporou programu ERASMUS+ a bola prvým analytickým stretnutím k vytvoreniu Koncepcie práce s mládežou v obci. Diskusného stretnutia sa zúčastnila aj pracovníčka NA Erasmus +.