Prezentácia akčného plánu pre mládež v Sihelnom

V nedeľu 03.02.2019 sa v obci Sihelné konalo verejné stretnutie pre všetkých občanov, ktoré organizovala obec Sihelné v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja s cieľom prezentovať verejnosti Koncepčný dokument prace s mládežou na roky 2019-2026 spolu s akčným planom na roky 2019-2020.  Všetci prítomní mali možnosť tento dokument pripomienkovať, prejaviť svoj názor z iného uhla pohľadu, predniesť iný nápad na riešenie problémov v obci týkajúce sa mládeže.

Keďže aktívni mladí, ktorí sa podieľali na tvorbe dokumentu chceli naozaj preukázať snahu a urobiť prvý krok k živšiemu kultúrnemu životu mladých v obci, stretnutie sa zakončilo premietaním filmu, čo bolo prvým krokom plnenia cieľov, ktoré si obec Sihelné stanovila.

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue