Mladí a dospelí v Podhradí

V obci Podhradie sa v rámci projektu Village youth in dialogue konalo18.10.2018 spoločné stretnutie so skupinou mladých a dôležitých dospelých. Počas stretnutia sme hľadali príčiny a následky problémov, ktoré občania vnímajú ako potrebné riešiť. Do diskusie sa aktívne zapájali dospelí, ale taktiež sa svojimi argumentami nenechali zahanbiť aj mladí. V mnohých bodoch dochádzalo k spoločnej zhode. Našli sa však aj situácie, ktoré sme museli analyzovať podrobnejšie. Vďaka zúčastneným sa podarilo pripraviť podklady ku vytvoreniu koncepcie práce s mládežou.

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue