Dôležití dospelí a mládež v Spišských Tomašovciach

Tretie projektové stretnutie sa konalo v budove obecného úradu Spišských Tomášoviec, dňa 14.12.2018. Účastníkmi stretnutia boli dôležití dospelí žijúci v obci a mladí ľudia. Spoločne sme stanovili víziu pre prácu s mládežou v obci. Určili sa hlavné problémy pri práci s mládežou, ich príčiny a dôsledky.

Výstupy 3. stretnutie Spišské Tomášovce

 

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue