Rada mládeže Banskobystrického kraja o svojich plánoch

Asociácia krajských rád na stretnutí k podpore Rady mládeže Banskobystrického kraja  12.10.2018

Projekty, ktoré krajská rada spúšťa

22.10.2018 veľký projekt !
22.11.2018 workhop na zvýšenie zručnosti
30.11.2018 kampaň teraz idem voliť
20.12.2018 slávnosť roka