Dôležití dospelí o mládeži v obci Podhradie

Opäť nastal čas, kedy sa v obci Podhradie v okrese Martin konalo ďalšie zo stretnutí v rámci prípravy Koncepcie práce s mládežou v obci. Stretnutia sa zúčastnili sedemnásti dôležití dospelí v obci. Prišli zástupcovia takmer všetkých združení, poslanci a aj pán starosta. Spoločne sme diskutovali o tom, čo podľa nich mládež trápi a čo by bolo možno potrebné zmeniť. Vzniklo mnoho podnetných myšlienok, ktoré veríme, že sa aj vďaka projektu VYD – Village youth in dialogue podarí zrealizovať. Pracovné stretnutie sa realizovalo 10.9.2018.

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue