Mládež v Žaškove očami dospelých

V posledný deň júlového mesiaca sa uskutočnilo v obci Žaškov( Orava) stretnutie s dôležitými dospelými. Išlo o príjemné stretnutie obyvateľov, ktorí si najprv vypočuli niečo o projekte a tvorbe Koncepcie práce s mládežou v Žaškove. Po ukončení úvodných informácií prešli k diskusií.

Aktívne sa všetci zapájali do celého procesu diskusie, otvorene hovorili o dianí v obci a zvažovali možností mladých ľudí v Žaškove. Uvažovali nad problémami, riešili  odchod mladých z obce, komunikáciu medzi organizáciami, ktoré sa v obci nachádzajú ale aj postoj mladých k veciam verejným. Rozprávali sa, ako týmto veciam predísť a zvažovali o mnohých zmenách, ktoré by v obci mohli pomôcť mladým ľuďom zostať tráviť voľný čas vo svojej komunite.

Stretnutie sa ukončilo v neskorších večerných hodinách s tým, že obyvatelia Žaškova odchádzali s kladným postojom spolupráce pri tvorbe strategického dokumentu obce.

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue