Focusové stretnutia s mládežou na západnom Slovensku

Počas januára 2018 mladí ľudia stredných aj základných škôl západného Slovenka diskutovali o princípoch používania vzdelávacích poukazov pre ich osobnostný rozvoj. Na 6 stretnutiach stretnutiach mladí ľudia vyjadrili svoje skúsenosti s využívaním vzdelávacích poukazov. Niektorí žiaci ani nevedeli, čo znamená vzdelávací poukaz a akú hodnotu ma. Išlo hlavne o žiakov základnej školy. No vedeli, že ho väčšina z nich odovzdáva na škole. Na stredných školách žiaci už boli zbehlejší v téme vzdelávacích poukazov, aj keď si ich niektorí zamieňali s kultúrnymi poukazmi alebo s 2% z dane. Viacerí stredoškoláci nevyužívajú vzdelávacie poukazy a nikde ich nedávajú. Celkovo z focusových stretnutí vyšli rôznorodé výstupy, ktoré hovoria o poslaní a vplyve vzdelávacích poukazov. Žiaci na západnom Slovensku vzdelávacím poukazom nepripisujú významnú hodnotu.

Focusové stretnutia sa konali : na ZŠ a MŠ , Atómova , Trnava, Mladá Archa, Trnava, ZŠ na ul. Bottu, Trnava, SPŠ, Trnava, Gymnázium Pezinok, Gymnázium , Bilíkova, Bratislava. Celkovo sa na týchto stretnutiach zúčastnilo 121 žiakov. Facilitátorom bol Jakub Dančo

FOTO

Aktivity sa realizovali s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  v rámci programu Dôkazy s názvom projektu : Vzdelávacie poukazy pri napĺňaní strategických dokumentov pre mládež