Akram v národnej pracovnej skupine

Zasadnutie národnej pracovnej skupiny, ktorej členom je aj Asociácia krajských rád mládeže sa uskutočnilo dňa 6.9.2017.

Program zasadania bol:

  1. Proces výberu delegáta
  2. Harmonogram a priebeh prác VI. kola štruktúrovaného dialógu (plány jednotlivých členov NPS)
  3. Informácia o Paneli mladých
  4. Informácia o Toolboxe k štruktúrovanému dialógu (viď príloha)
  5. Rôzne

Zápis NPS 6.9.2017