Stretnutie NPS pre Štruktúrovaný dialóg

Dňa 26.6.2017 sa na pracovnom rokovaní stretla Národná pracovná skupina k Štruktúrovanému dialógu, ktorej členom je aj AKRAM.

Obsahom stretnutia bolo:

  1. Úvod a monitoring odporúčaní IV. cyklu
  2. Košické odporúčania
  3. Aktuality ESC, výber delegátov a panel mladých

Zápis NPS 26.6.

V. cyklu Štruktúrovaného dialógu

Konferencia v Talline bude od 23. do 26. októbra 2017 . Definitívna verzia konzultačných otázok bude známa 1. 11. 2017.

Doba trvania konzultácií Štruktúrovaného dialógu teda bude od 1. 11. 2017 do 23. 2. 2018