1. zasadanie Národnej pracovnej skupiny Štruktúrovaného dialógu

AKRAM  sa 1. 2.2017 zúčastnil zasadania Národnej pracovnej skupiny Štruktúrovaného dialógu. Spolu s partnermi Radou mládeže Slovenska, Študentskou radou vysokých škôl, IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prerokovali témy zapojenia jednotlivých partnerov do realizácie Štruktúrované dialógu v roku 2017.

Viac nájdete tu: zápisnica zo zasadania NPS 1.2.2017