Projekty

Vzdelávacie poukazy pre mládež- závery prieskumu

Vzdelávací poukaz je osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie  žiaka školy a školského zariadenia. Poskytovateľ záujmového vzdelávania financovaného prostredníctvom vzdelávacích...

Začíname zmenu

Pracovné stretnutie zástupcov krajských rád mládeže, ktorý získali informácie o projekte VYD- Village youth in dialogue. Stretnutie sa realizovalo 24-25.2.2018...

Stretnutia s mládežou o vzdelávacích poukazoch a ich používaní


Na Slovensku sa  počas januára a začiatku februára 2018 stretlo 400 mladých ľudí- žiakov základných a stredných škôl, ktorí diskutovali o  tom ako im vzdelávacie poukazy umožňujú zapájať sa do mimoškolskej činnosti, ako môžu ovplyvňovať tvorbu záujmových krúžkov, o čom snívajú, aké zmeny očakávajú. 

1 2 6