Projekty

Začíname zmenu

Pracovné stretnutie zástupcov krajských rád mládeže, ktorý získali informácie o projekte VYD- Village youth in dialogue. Stretnutie sa realizovalo 24-25.2.2018...

Stretnutia s mládežou o vzdelávacích poukazoch a ich používaní


Na Slovensku sa  počas januára a začiatku februára 2018 stretlo 400 mladých ľudí- žiakov základných a stredných škôl, ktorí diskutovali o  tom ako im vzdelávacie poukazy umožňujú zapájať sa do mimoškolskej činnosti, ako môžu ovplyvňovať tvorbu záujmových krúžkov, o čom snívajú, aké zmeny očakávajú. 

Focusové stretnutia s mládežou na strednom Slovensku

Január 2018 sa na strede Slovenska niesol v aktivite focusových stretnutí so žiakmi základných a stredných škôl. Stretnutia boli zamerané na získavanie názorov žiakov na význam a používanie vzdelávacích poukazov. Žiaci spolu hľadali odpovede na nasledovné otázky.

Focusové stretnutia s mládežou na východnom Slovensku

Vzdelávacie poukazy, ich využívanie, rôznorodosť krúžkov ale odpovede na otázky : čo by ti pomohlo, aby si bol v živote úspešný a iné boli náplňou focusových stretnutí na východe Slovenska. V 7 stretnutiach sa pracovalo spolu 120 žiakov základných a stredných škôl.

Focusové stretnutia s mládežou na západnom Slovensku

Počas januára 2018 mladí ľudia stredných aj základných škôl západného Slovenka diskutovali o princípoch používania vzdelávacích poukazov pre ich osobnostný rozvoj. Na 6 stretnutiach stretnutiach mladí ľudia vyjadrili svoje skúsenosti s využívaním vzdelávacích poukazov. Niektorí žiaci ani nevedeli, čo znamená vzdelávací poukaz a akú hodnotu ma. Išlo hlavne o žiakov základnej školy.

Podpora práce s mládežou na úrovni samosprávy – “Europe goes local”

“Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich blahobytu a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín spočíva zodpovednosť za prácu s mládežou vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom.”

Vzdelávacie poukazy očami riaditeľov, mladých ľudí aj rodičov

Asociácia krajských rád mládeže v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže v Bratislave realizuje celoslovenský online prieskum, zameraný na efektívne využívanie vzdelávacích poukazov v súlade so „Stratégiou Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020“. Vyplnenie predloženého dotazníka je anonymné a zaberie vám približne 5 minút.
Výsledky prieskumu budú využité na zefektívnenie realizácie záujmového vzdelávania a využívania vzdelávacích poukazov v nasledujúcom období. Ďakujeme za Váš čas a spoluprácu.

EURÓPSKA KOMISIA SPÚŠŤA YOUTH WIKI – ONLINE ENCYKLOPÉDIU O MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKE

Európska komisia spúšťa Youth Wiki –  online encyklopédiu o mládežníckej politike

Youth Wiki je porovnateľnou encyklopédiou národných systémov, politík a aktivít zameraných na mládež.  Cieľom portálu je propagovať Európsku  spoluprácu v oblasti mládeže a podporovať tvorbu politiky postavenej na poznaní.

Európska komisia slávnostne otvorí Youth Wiki na konferencii 12.12. 2017 v Bruseli. Konferencia bude prístupná verejnosti aj prostredníctvom priameho internetového vysielania.

Krajský líder pre mládežnícku politiku

Pracovníci s mládežou sa 20.-21.11. 2017 stretli na vzdelávaní, ktoré bolo zamerané na prácu s mládežou v téme záujmu o veci verejné.

Hlavné témy vzdelávania: 

1 2 5