Pozvánka ma stretnutie mladých záujemcov o podnikanie
STAŇ SA ZÁSTUPCOM MLADÝCH ĽUDÍ A ROKUJ V ICH MENE V OSN !
V obci Tekovské Nemce sa začalo pracovať na Koncepcií práce s mládežou v obci
V obci Sihelné sa začalo pracovať na Koncepcií práce s mládežou v obci
V obci Žaškov sa  začalo pracovať na Koncepcií práce s mládežou v obci
Noví facilitátori pre prácu v obciach pri tvorbe strategických dokumentov
Vzdelávacie poukazy pre mládež- závery prieskumu
Začíname zmenu


Vzdelávacie poukazy pre mládež- závery prieskumu

Vzdelávací poukaz je osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie  žiaka školy a školského zariadenia. Poskytovateľ záujmového vzdelávania financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov môže organizovať pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých […]

Začíname zmenu

Pracovné stretnutie zástupcov krajských rád mládeže, ktorý získali informácie o projekte VYD- Village youth in dialogue. Stretnutie sa realizovalo 24-25.2.2018 v Žiline. Účastníci prehodnotili svoje možnosti zapojenia sa a  dohodli […]