VYD- Village youth in dialogue- nový projekt
Stretnutia s mládežou o vzdelávacích poukazoch a ich používaní
Focusové stretnutia s mládežou na strednom Slovensku
Focusové stretnutia s mládežou na východnom Slovensku
Focusové stretnutia s mládežou na západnom Slovensku
Podpora práce s mládežou na úrovni samosprávy – “Europe goes local”
Vzdelávacie poukazy očami  riaditeľov, mladých ľudí aj rodičov
EURÓPSKA KOMISIA SPÚŠŤA YOUTH WIKI – ONLINE ENCYKLOPÉDIU O MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKE


Krajský líder pre mládežnícku politiku

Pracovníci s mládežou sa 20.-21.11. 2017 stretli na vzdelávaní, ktoré bolo zamerané na prácu s mládežou v téme záujmu o veci verejné. Hlavné témy vzdelávania: 

SK-CZ spolupráca- zber inovatívnych nápadov

Dňa 18.11.2017 sa na Hájenke v Kopřivnici stretli zástupcovia Asociácie krajských rád mládeže a zástupcovia českých krajských rád deti a mládeže, aby hľadali cesty  vedúce k skvalitneniu práce s  mládežou so […]