SK-CZ spolupráca- zber inovatívnych nápadov
Akram v národnej pracovnej skupine
Participatívny rozpočet v samospráve- ako na to
Strategický dokument v samospráve- podpora mládeže
Pozvánka: Tvorba participatívneho rozpočtu v samospráve.
Činnosť venovaná  žiackym školským radám stredných škôl v roku 2015 a 2016
Stretnutie NPS pre Štruktúrovaný dialóg
Novinky v zákone o žiackej školskej rade.


Stretnutie NPS pre Štruktúrovaný dialóg

Dňa 26.6.2017 sa na pracovnom rokovaní stretla Národná pracovná skupina k Štruktúrovanému dialógu, ktorej členom je aj AKRAM. Obsahom stretnutia bolo: Úvod a monitoring odporúčaní IV. cyklu Košické odporúčania Aktuality […]

Novinky v zákone o žiackej školskej rade.

Žiacku radu možno ustanoviť  v strednej škole a základnej škole so všetkými ročníkmi. Prezident Slovenskej republiky podpísal dňa 26.06.2017 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. […]

Pozvánka: Tvorba strategického plánu pre mládež v samospráve.

Asociácia krajských rád mládeže  pozýva zástupcov krajských rád mládeže,  pracovníkov s mládežou zo samospráv na  vzdelávanie zamerané na tvorbu strategického plánu pre  oblasť mládeže v samospráve. Dátum školenia:   28.- 30. júla 2017 Miesto […]

Projektový manažment 2- pozvánka

Viac o vzdelávaní : projektovom manažmente 2 sa môžete dozvedieť na zaujímavom školení. Prihlásiť sa môžete tu: http://bit.ly/2tbGMKV pozvánka na školenie pm v psm 2