Strategický dokument v samospráve- podpora mládeže
Pozvánka: Tvorba participatívneho rozpočtu v samospráve.
Činnosť venovaná  žiackym školským radám stredných škôl v roku 2015 a 2016
Stretnutie NPS pre Štruktúrovaný dialóg
Novinky v zákone o žiackej školskej rade.
Pozvánka: Tvorba strategického plánu pre mládež v samospráve.
Projektový manažment 2- pozvánka
Bohaté pracovné rokovania AKRAMu


Pozvánka: Tvorba participatívneho rozpočtu v samospráve.

Asociácia krajských rád mládeže ( ďalej len AKRAM)  pozýva zástupcov krajských rád mládeže,  zástupcov zo samospráv a iných MVO na  vzdelávanie zamerané na tvorbu participatívneho rozpočtu v samospráve. Dátum školenia:   25- 27.8.2017 Miesto realizácie: […]

Stretnutie NPS pre Štruktúrovaný dialóg

Dňa 26.6.2017 sa na pracovnom rokovaní stretla Národná pracovná skupina k Štruktúrovanému dialógu, ktorej členom je aj AKRAM. Obsahom stretnutia bolo: Úvod a monitoring odporúčaní IV. cyklu Košické odporúčania Aktuality […]

Novinky v zákone o žiackej školskej rade.

Žiacku radu možno ustanoviť  v strednej škole a základnej škole so všetkými ročníkmi. Prezident Slovenskej republiky podpísal dňa 26.06.2017 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. […]