Krajský líder pre mládežnícku politiku
SK-CZ spolupráca- zber inovatívnych nápadov
Akram v národnej pracovnej skupine
Participatívny rozpočet v samospráve- ako na to
Strategický dokument v samospráve- podpora mládeže
Pozvánka: Tvorba participatívneho rozpočtu v samospráve.
Činnosť venovaná  žiackym školským radám stredných škôl v roku 2015 a 2016
Stretnutie NPS pre Štruktúrovaný dialóg


Krajský líder pre mládežnícku politiku

Pracovníci s mládežou sa 20.-21.11. 2017 stretli na vzdelávaní, ktoré bolo zamerané na prácu s mládežou v téme záujmu o veci verejné. Hlavné témy vzdelávania: 

SK-CZ spolupráca- zber inovatívnych nápadov

Dňa 18.11.2017 sa na Hájenke v Kopřivnici stretli zástupcovia Asociácie krajských rád mládeže a zástupcovia českých krajských rád deti a mládeže, aby hľadali cesty  vedúce k skvalitneniu práce s  mládežou so […]

Participatívny rozpočet v samospráve- ako na to

V dňoch 25-27.8.2017 sa v Košiciach streli zástupcovia krajských rád mládeže no aj samospráv, aby tréningovým spôsobom pochopili ako sa tvorí participatívny rozpočet v samospráve. Pod vedením vynikajúcich lektorov Zory […]