Pozvánka ma stretnutie mladých záujemcov o podnikanie
STAŇ SA ZÁSTUPCOM MLADÝCH ĽUDÍ A ROKUJ V ICH MENE V OSN !
V obci Tekovské Nemce sa začalo pracovať na Koncepcií práce s mládežou v obci
V obci Sihelné sa začalo pracovať na Koncepcií práce s mládežou v obci
V obci Žaškov sa  začalo pracovať na Koncepcií práce s mládežou v obci
Noví facilitátori pre prácu v obciach pri tvorbe strategických dokumentov
Vzdelávacie poukazy pre mládež- závery prieskumu
Začíname zmenu


STAŇ SA ZÁSTUPCOM MLADÝCH ĽUDÍ A ROKUJ V ICH MENE V OSN !

Asociácia krajských rád mládeže Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Pozýva mladých ľudí stať sa MLÁDEŽNÍCKYM DELEGÁTOM SR v OSN Poslaním projektu, Mládežnícky […]