VYD- Village youth in dialogue- nový projekt
Stretnutia s mládežou o vzdelávacích poukazoch a ich používaní
Focusové stretnutia s mládežou na strednom Slovensku
Focusové stretnutia s mládežou na východnom Slovensku
Focusové stretnutia s mládežou na západnom Slovensku
Podpora práce s mládežou na úrovni samosprávy – “Europe goes local”
Vzdelávacie poukazy očami  riaditeľov, mladých ľudí aj rodičov
EURÓPSKA KOMISIA SPÚŠŤA YOUTH WIKI – ONLINE ENCYKLOPÉDIU O MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKE


Focusové stretnutia s mládežou na strednom Slovensku

Január 2018 sa na strede Slovenska niesol v aktivite focusových stretnutí so žiakmi základných a stredných škôl. Stretnutia boli zamerané na získavanie názorov žiakov na význam a používanie vzdelávacích poukazov. […]

Focusové stretnutia s mládežou na západnom Slovensku

Počas januára 2018 mladí ľudia stredných aj základných škôl západného Slovenka diskutovali o princípoch používania vzdelávacích poukazov pre ich osobnostný rozvoj. Na 6 stretnutiach stretnutiach mladí ľudia vyjadrili svoje skúsenosti […]