Začíname zmenu
VYD- Village youth in dialogue- nový projekt
Stretnutia s mládežou o vzdelávacích poukazoch a ich používaní
Focusové stretnutia s mládežou na strednom Slovensku
Focusové stretnutia s mládežou na východnom Slovensku
Focusové stretnutia s mládežou na západnom Slovensku
Podpora práce s mládežou na úrovni samosprávy – “Europe goes local”
Vzdelávacie poukazy očami  riaditeľov, mladých ľudí aj rodičov


Začíname zmenu

Pracovné stretnutie zástupcov krajských rád mládeže, ktorý získali informácie o projekte VYD- Village youth in dialogue. Stretnutie sa realizovalo 24-25.2.2018 v Žiline. Účastníci prehodnotili svoje možnosti zapojenia sa a  dohodli […]

Focusové stretnutia s mládežou na strednom Slovensku

Január 2018 sa na strede Slovenska niesol v aktivite focusových stretnutí so žiakmi základných a stredných škôl. Stretnutia boli zamerané na získavanie názorov žiakov na význam a používanie vzdelávacích poukazov. […]