Participatívny rozpočet v samospráve- ako na to
Strategický dokument v samospráve- podpora mládeže
Pozvánka: Tvorba participatívneho rozpočtu v samospráve.
Činnosť venovaná  žiackym školským radám stredných škôl v roku 2015 a 2016
Stretnutie NPS pre Štruktúrovaný dialóg
Novinky v zákone o žiackej školskej rade.
Pozvánka: Tvorba strategického plánu pre mládež v samospráve.
Projektový manažment 2- pozvánka


Participatívny rozpočet v samospráve- ako na to

V dňoch 25-27.8.2017 sa v Košiciach streli zástupcovia krajských rád mládeže no aj samospráv, aby tréningovým spôsobom pochopili ako sa tvorí participatívny rozpočet v samospráve. Pod vedením vynikajúcich lektorov Zory […]

Pozvánka: Tvorba participatívneho rozpočtu v samospráve.

Asociácia krajských rád mládeže ( ďalej len AKRAM)  pozýva zástupcov krajských rád mládeže,  zástupcov zo samospráv a iných MVO na  vzdelávanie zamerané na tvorbu participatívneho rozpočtu v samospráve. Dátum školenia:   25- 27.8.2017 Miesto realizácie: […]

Stretnutie NPS pre Štruktúrovaný dialóg

Dňa 26.6.2017 sa na pracovnom rokovaní stretla Národná pracovná skupina k Štruktúrovanému dialógu, ktorej členom je aj AKRAM. Obsahom stretnutia bolo: Úvod a monitoring odporúčaní IV. cyklu Košické odporúčania Aktuality […]